/
(18)
, , , , .., ,
(2)
, , , .., ,
- (4)
- ( \"\"). .
(3)
()
. (12)
. PSY-, 2007. ..
(9)
,
(8)

? , , : , , , - , , , , , - , ,  skype,  , , , , , teambuilding, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , smm,   smm,  , , , , , , , , , , , , , , , , , rjex, rjexbyu, tktyf ytxftdf