/ / " "

2007- psy- . psy- ...

1- 30 2017 ( ) " "  ( - ; , - )...

: ) , ) , ) ...

, 2017 ...

:

, , . , , ...  

:

31- 2017- ! « » . - « » , , ...

, «» - «», «» «»...

1- 30- 2017 (- )...

2007- psy- . psy- : 10 .. 10 ...

:

-, . 3000 . : 1- 30- 2017.

1- 31- 2017. ( ) -...

? , , : , , , - , , , , , - , ,  skype,  , , , , , teambuilding, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , smm,   smm,  , , , , , , , , , , , , , , , , , rjex, rjexbyu, tktyf ytxftdf